Informatie

Om uw informaticabudget onder controle te houden

Er zijn veel redenen om als bedrijf over te stappen naar Open Source Software (OSS).

Vrij-beschikbare software van hoge kwaliteit leidt tot kritische keuzevrijheid en de bijhorende competitieve klantgerichtheid. Vrije software heeft steeds de belangen van, en het nut voor, de gebruiker voor ogen. Vrije software beschikt over een groot aantal werktuigen en tradities die commerciële softwareproducenten om strategische redenen niet aanbieden zoals:

  • absolute eerbied voor internationale afspraken en standaarden
  • de mogelijkheid dat gebruikers het voor hen meest geschikte hardware-platform en besturingssysteem kiezen
  • de garantie dat de software blijvend ondersteund wordt
  • de toegankelijkheid van online documentatie en ondersteuning
  • de mogelijkheid om in de programma-code zelf te gaan kijken

Linux is maar één onderdeel van het geheel aan aanbiedingen in de OSS omgeving. ABICT.be kan uw onderneming begeleiden in het maken van strategische keuzes. We verwijzen u graag naar volgende WebSites:

Ubuntu is een besturingssysteem gebaseerd op Linux en GNU software,perfect voor desktops en servers. Aan te vullen met krachtige hulpmiddelen zoals Apache de Open Source webServer, PHP de beste webscripttaal op zijn gebied en MySQL het populairste Open Source databaseplatform.

Drupal is een krachtige en flexibel Content Management Systeem, waarmee je eenvoudige tot heel complexe websites kunt bouwen.

odoo is een bedrijfsbeheerpakket dat aangevuld met een aantal vrij beschikbare applicaties alle cruciale bedrijfsfuncties (o.a. inkoop, voorraadbeheer, productieplanning, stuklijsten, financiën, personeel, verkoop), integreert in één totaalpakket.

Sociale Media

Indien sociale netwerken efficiënt en effectief worden ingezet betekenen ze voor het verkoopteam, met een inspanning van ongeveer 15 minuten per dag, een kans om leads te genereren en de relatie met bestaande klanten te verstevigen.

Wat u weet over wie u kent is nu belangrijker dan wie u kent!

Op zoek naar cijfers over internet, sociale media en e-commerce in België 2018, raadpleeg het artikel van Jeroen Persyn (freelance marketing consultant) .

In de media

Eric G. Otten verwijst in zijn opiniestuk "De betekenis van cloud enabled in de praktijk" naar de karakteristieken van een Cloudoplossing die werden opgesteld door het National Institute of Standards and Technology (NIST). ICT moet een business enabler zijn, waarbij de voornaamste doelen zijn de klant en de business oplossingen te bieden die helpen bij het optimaal voeren van de activiteiten.

Wijzigen of vernieuwen van uw ICT-landschap, neem dan het volgende opiniestukje in overweging Wat te doen met bloemkool-automatisering?

Heeft u zicht op uw innovatie kaptiaal? "What Makes Up Your Innovation Capital?"

ABICT.be op Twitter