Over ABICT.be

Visie

Als professionelen op gebied van ICT willen we adviseren, begeleiden en ondersteunen met hoge toegevoegde waarde:

  • wij helpen en voeren uit, daar waar anderen nog praten
  • onze focus is klantgericht met een persoonlijke benadering
  • we maken geen compromis op vlak van kwaliteit
  • we doen wat we beloven

Kernattittudes van ABICT.be zijn openheid, eerlijkheid, loyaliteit en wederzijds vertrouwen. Uit respect voor uw eigenheid en bedrijfscultuur, werken wij resultaatgericht en met eerbied voor afspraken.

Samenwerken staat centraal, want alles draait om kennis van uw bedrijf, uw businessprocessen en uw ICT-vraagstukken, oplossing en nieuwe technologieën, zodat ABICT.be meer kan doen dan wat u verwacht.

Aanpak

ABICT.be vindt zijn energie in het overbrengen van zijn ICT-ervaring en wil zich zo snel mogelijk overbodig maken. Dus: geen langdurige contracten om het ICT-gebeuren operationeel te ondersteunen, maar verbeterprogramma's uitvoeren om de IT-organisatie te optimaliseren. Mogelijk zijn er wel 'terugkom-dagen' om de puntjes op de i te zetten.

Eerst kritisch luisteren naar de beoogde strategie van het management, daarna de vertaling naar de ICT-situatie met alle actoren in het end-to-end traject. ABICT.be put uit zijn ervaring en zal helpen de implementatie realistisch maken. Als intermediair tussen directie en de werkvloer is ABICT.be perfect in staat strategie te vertalen in concrete acties en resultaat.Onafhankelijk advies is primair, daarom is ABICT.be niet product gebonden. Wij hebben aandacht voor Open Standaarden en Open Architectuur. Technologie is ondergeschikt aan de businessbehoefte, maar essentieel voor uw goed werkende oplossing.

De waarde voor de klant creëren, staat centraal. Voor ABICT.be is de enige waardemeter: bent u tevreden?

Even voorstellen

ABICT.be heeft de dynamiek en flexibiliteit van een jong starters bedrijf. Wij willen graag ons enthousiasme en gedrevenheid rond het ICT-gebeuren voor u inzetten: doelgericht en met een pragmatische aanpak. ABICT.be heeft met zijn team ervaring in het ontwikkelen en ondersteunen van ICT-processen alsook het informatiseren van bedrijfsactiviteiten. Wij nemen de end-to-end verantwoordelijkheid bij de realisatie van een project: van concept tot uitvoering in productie.

Wij zijn van oordeel dat uw bedrijf om optimaal te functioneren, met andere woorden met de minste TCO (total cost of ownership), eenvoudig en autonoom zijn ICT-omgeving moet kunnen beheren. Daar waar nodig kunnen we ook beperkte ondersteuning verlenen bij de operationele activiteiten. Hiervoor doen wij een beroep op onze partners. Sleutel is echter de overdracht van kennis en operationele verantwoordelijkheid naar u als onderneming.

Wij durven buiten de vlakjes kleuren

Voor een succesvolle onderneming is innovatie een must. Hierbij denken we aan innovatie op technologisch, procesmatig en op kosten vlak. Met u zoeken we naar het verlagen van de kosten van de dagelijkse ICT-werkzaamheden om zo de middelen te creëren om nieuwe business projecten te ondersteunen. Kostenefficiënt innoveren zodat de ICT optimaal de businessprocessen ondersteunt is een van de kernactiviteiten van ABICT.be. Het optimaal inpassen van ICT in de doelstellingen van uw onderneming met een ICT-infrastructuur onder controle, dit wil zeggen, passend binnen budget. Hiervoor faciliteert ABICT.be u met deskundig advies en begeleiding om uw strategieën en concepten te bouwen en die te vertalen in betrouwbare oplossingen.